25 Haziran 2014 Çarşamba

Reenkarnasyon,Transmigrasyon ve Karma Nedir?


Ruhun ölümden sonra, yine bir insan bedenine geçmesine reenkarnasyon, hayvan bedenine geçmesine transmigrasyon  denir. Dunyadayken yapılan kötülük veya iyiliğin karşılığı olarak ruh ya hayvan yada insan bedenine girerek alçalir veya yükselir. Bedenler ruhların kalıpları gibidir, ruh kalıptan kalıba, bedenden bedene goc eder.

Ruhun daha sonraki hayatlarında yaşayacaklarıni, geçmiş hayatlarındaki deneyimleri belirler. Yani ruh, neyi ekerse onu biçer.Buna kisaca Karma denir.Karma adlı öğretiye göre, herkesin şimdiki yaşamındaki davranışlarının sonucu, sonraki yaşamında ortaya çıkar. Karma felsefesi geçmişte yaptığımız eylemlerin, gelecekte iyi ya da kötü sonuçları doğuracağını anlatır. İnsanlar, ruhen daha da ilerlemek, ruhsal görgü ve deneyimlerini arttırmak için, evrenin her yerinde tekrar tekrar doğarlar.


Ruh bütün evrenlere dağılmış olan Tanrı kanunlarını, insan bedenini kullanarak araştırır ve öğrenmeye çalışır. Ruh değişik bedenler kullanarak, her dünyaya gelişinde yeni şeyler öğrenir, biraz daha bilgi ve tecrübe kazanarak tekamül eder. Ruhların geriye gidişi yoktur, yani insan her seferinde daha da tekamül etmiş bir insan olarak doğar. Ruh, her seferinde dünya sahnesinde yeni bir rol oynar, ve işi bitince bir müddet dinlenmek üzere çekilir.

Reenkarnasyon, tekamül aracı olan evrensel ilahi bir yasa olduğunu savunur. Her insan yeniden dünyaya gelişinde, daha önce yaşadığı durumların toplamının sonucuyla karşılaşır. Ancak bu sonuçlar kendi davranışlarının planı çerçevesinde hazırlanmış sonuçlardır, bunlardan insan tamamen kendisi sorumludur, kendi seçimlerinin sonuçlarını hazırlar ve yaşar. Bu yaşamda karşılaştığımız, sebepsiz sevdiğimiz ya da sevmediğimiz kişiler, kullandığımız ya da kullanamadığımız yeteneklerimiz, sebepsiz korkularımız, sorunlarımız, genellikle geçmiş hayatlarımızdan bugüne aktarılmış ve hala üzerimizde etkisini sürdüren sonuçlardır. Sebebini bilmediğimiz fobilerimiz, sevgilerimiz, korkularımız, ilişkilerimizde yaşadığımız sorunlar, geçmiş yaşamlarımızdan taşıdığımız izlerdir. Kapalı mekan korkusu olan birinin daha önceki hayatlarından birinde, karanlık küçük bir odaya hapsedilmiş, sudan korkan birinin daha önceki yaşamında, denizde boğulmuş olması, olasılık dahilindedir. Yaşadığımız her olayda daha önce yaptığımız seçimlerin sonuçlarını görürüz. Ama gelecek günlerimizin gidişatını değiştirmemiz konusunda kısıtlanmayız. Ana hatlar hariç, her şey önceden belirlenmiş bir kalıp içinde oluşmaz yani.

Karma yanlız geçmiş yaşamlarımız için değil, ama bu yaşamımız için de her zaman iş başındadır. Karma bizim bir parçamızdır, ondan kaçış yoktur ama onu değiştirmek bizim elimizdedir. Geçmiş hayatlarımızı hatırlamama nedenimiz, yepyeni bir bedenle, yeni bir hayata başlayan ruhun, bu hayatında başarılı olması içindir. Unutan bedene ait hafızamızdır, ruha ait olan hafızamız hiç bir şeyi unutmaz. Geçmiş yaşamları hatırlamak, şimdiki hayatımızın sebebini bilmek demektir. Halbuki bu dünyadaki hayatımızın gayesi, sevap ve günahlarımızla beraber, çaba göstermek ve tecrübe kazanmaktır. Bu sebeple geçmiş hayatlarımızı hatırlamamamız, bu hayatımızda daha çok şey öğrenebilmemizi, daha çok deney kazanmamızı sağlamaktadır.


Derleme
Sevgi ve isikla

Aasmaestefan@gmail.com

0 yorum:

Yorum Gönder