25 Mart 2015 Çarşamba

Islami Kaynaklara Gore Kizil Gezegenin Gelisi

Niburu diye tanimlanan bir gezegen yada kuyruklu yildizin Dunya'ya yaklasmasiyla meydana gelecek manyetik etkiyi ve kutup kaymasinin sonuclarini daha once yazmistim. Bircok islami kaynakda buna benzer kehanetlerde bulunulmus ve Mehdi'nin gelisinin habercisi olarak belirtilmistir.

Asagidaki alinti bilgiler bunlardan bazilaridir. Bana ilginc gelen ise; yuzlerce yil once verilen bu bilgilerin, simdilerde bir cok bilim adaminca dogrulaniyor olmasi.

                                                              Kizil Gezegen



Gokyuzunde kirmizi bir gezegen gorunecek(UB-313), Ali’nin soyundan olan Kaim Hazreti Yusuf’un ortadan kaybolması gibi kaybolacak ve Meryem oğlu İsa’nın tekrar zuhur etmesi gibi zuhur edecektir. Gizlenmesinin ardından KIZIL YILDIZIN ORTAYA ÇIKMASI, ZEVRA’NIN (zelzele ve hasf ile) HARAP EDİLMESİ, BAĞDAT’IN (zelzele ve hasf ile) BATMASI, SÜFYAN’IN KALKIŞI,… ardından ortaya çıkacaktır.
(Bihar-ül Envar-89, Allamah Muhammed Baqir al-Majlisi, BiharulAnwar İngilizce Tercümesi, Cilt 13 (Eski Baskı)/Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı)


Önce Boynuz Sonra Yılan Şeklinde Olacak Olan Parlak Kuyruklu Yıldız

Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (ra)’dan tahric ettiler. Buyurdu ki: Abbasi, (kaçarak) Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta (doğuda) boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O YILDIZIN DOĞMASI GÜNEŞ VE AY TUTULMASINDAN SONRA OLACAKTIR. SONRA FİTNELER ''ALACA KARGA (EMİRLERİN EMİRİ)'' MISIR’DA ZUHUR EDİNCEYE KADAR DEVAM EDER.
 (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)


Kab dedi ki: Abbasoğullarının (Iraklıların) mahvolduğu bir zamanda parlak bir yıldız, dehşetli bir gürültü ve bir afet meydana gelecektir. Hepsi Ramazan ayında olacaktır. Gökyüzündeki kırmızılık Ramazan ayının 5. ve 20.günleri arasında; dehşetli ses (semadan Cebrail (a.s.)'ın, yerden Şeytan'ın nidası) Ramazan'ın ortası ile 20.günü arasında vuku bulacaktır. Felaket (doğa olayları ve doğal afetler) ise 20. ve 24. günlerin arasında devam edecektir. Yıldız ilk çıktığında ay kadar parlak olacak ve sonunda yılan gibi şekillenecektir. Bir şahab (parlayan ışık) olan yıldız doğu tarafından yüksek hızıyla çok dehşet verici bir gürültü meydana getirecektir. Neticede insanlarda büyük hastalıklar ortaya çıkacaktır.
(Naim bin Hammad, el-Fiten ve'l-melâhim kitabı)

İmam Rabbani Hazretleri'nin Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla ilgili Peygamberimiz (sav)'in hadisine dayanarak verdiği bir bilgi, "iki dişli münevver bir yıldızın" dünyanın yakınından geçmesidir.

Güneşin Şafakta Mutad Kızıllıklara Bürünmesi

"Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir."

Doğuda, semada üç gece görünen büyük bir ateşin çıkması. Mutad (alışılmış) şafak kızıllığı gibi olmayan bir kırmızılığın semada görülüp ufukta yayılması. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 32)

... Siz üç veya yedi gün, doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Al-i Muhammed'in çıkmasını bekleyiniz, inşaAllah-ü Teala, bir münadi Hz. Mehdi (as)'ın ismi ile semadan nida edecek ki, doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Öyle ki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturan ise ayağa fırlayacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 32)

Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gök gürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sf. 461)

Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. (Kıyamet Alametleri, Berzenci sf. 200)

O (Hz. Mehdi (as)) gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 53)

O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 32)
Naim b. Hammad ve Ebil Hasenil Harbi Harbiyat isimli eserlerinin birinci faslında Ali b. Abdullah b. Abbas’dan tahric ettiler. O dedi ki: Mehdi, güneş bir alamet olarak doğmadıkça çıkmaz.

Hafız Ebu Bekir b. Ahmet b. Hasan El-Beyhaki ve Hafız Ebi Abdullah ve Naim b. Hammad Abdullah Abbas (r.a.)’dan tahric ettiler, Buyurdu ki: Güneş alamet olarak doğmadıkça, Mehdi çıkmayacaktır.

Hafız Ebu Bekir Ahmed b. El-Hüseyin El-Beyhaki'nin Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: "Güneş ile beraber bir alamet doğuncaya kadar Mehdi zuhur etmez." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Mutad şafak kızıllığı gibi olmayan bir kırmızılığın semada görülüp ufukta yayılması. (İkdiddurer’de zikredilen diğer alametler kısmından, Kütüb-i Sitte)

Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman

Islami kaynaklara gore, Dünyaya doğru hızla yaklaşan kuyruklu bir kızıl gezegen olacak. (UB-313=Nemesis=Nibiru=Marduk) gibi birkaç değişik isimle anilan bu gezegen bazi kaynaklarda Planet X diye tanimlaniyor. Bu gezegen dünyaya biraz daha yaklaşınca; o zamana kadar çok harap edilip yıkılmış ve insanlar tarafından terkedilmiş olan Şam'da 100 binden fazla kişinin öleceği bir deprem olacak. Bundan önce Siyah Sancaklılar'ın (IŞİD, El Nusra) kendi aralarında artık bir sona ermeyen, bitmek bilmeyen çatışmaları olacak. Büyük Türkiye depremi daha sonra yani bu hadiselerin akabinden olacak. O zaman yine Şam'da ve dünya çapında daha büyük doğa olayları olacak. Bu olaylar kızıl gezegen dünyanın yakınından geçerken olacak ve biraz uzaklaşana kadar devam edecek. Kızıl gezegenin şiddetli çekim etkisinden dolayı büyük oranda kutup kayması gerçekleşecek ve deprem (zelzele), yere batma (hasf), gökten taş ve meteor yağmaları (kasf), volkan patlamaları, fırtına, tayfun, tufan, hortum, yıldırım düşmesi ve ayrıca bu gezegen dünya ve güneş arasından geçeceği için birkaç gün güneş tutulması yaparak dünyayı karanlık içinde bırakacak ve yapacağı çekim etkisi ile aradan çekildikten sonra güneşte muazzam bir patlama meydana gelecek ve bu müthiş ateş topu kütlesi dünyanın atmosferini iyice ısıtarak müthiş sıcaklıklara (buhar) ve kuraklıklara sebep olacak. Bunun sonucunda su kaynakları kuruyacak ve bu durum Hz. Mehdi (a.s.) çıkana kadar devam edecek. Bu sıcaklıklar cesetlerin çabuk çürümesini ve böylece hızlı bir biçimde büyük mikrop, bakteri ve virüslerden dolayı dünya genelinde ölümcül hastalıklar türeyecek.

Bunun haricinde, Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışından önceki son Ramazan ayında Abbasoğullarının (Iraklıların) Süfyani güçleri tarafından tamamen yok olduğu bir zamanda devletin meliki Horasan’a kaçacak ve oraya varınca Şark’tan ay gibi parlayan boynuz şeklinde kuyruklu bir yıldız çıkacak ve sonra yılan şeklini alacak. Bu yıldız çıkınca yüksek hızından dolayı korkunç bir ses gürültü çıkaracak ve bu gürültüden dolayı o zaman sağ kalan birçok insanda büyük ölümcül hastalıklar ortaya çıkacak. Sabah olunca güneş şafakta birkaç gün boyunca doğuşundan batışına kadar mutad (bambaşka) farklı kızıllıklara bürünecek. Ardından önce gece yarısı semadan Cebrail (a.s.)’ın, sonra ikindi vakti yerden İblis’in dehşet verici sesleri duyulacaktır. Ardından 5 gün devam edecek olan felaketler (doğa olayları ve doğal afetler) görülecektir. Hayatta kalanlar icin aclik ve susuzluk baslayacak....Yeni bir duzen kurulacak ve bin yillik baris sureci baslayacak.


Alinti

0 yorum:

Yorum Gönder